Viola - instrumentas finansininkui

 

Verslo ir buhalterinės apskaitos programa Viola pateikia visą suminę-kiekinę informaciją įmonės buhalterinio balanso sudarymui: registruoja ūkines operacijas buhalterinių sąskaitų knygose; apskaito tiekėjų, pirkėjų, atskaitingų asmenų skolas; formuoja atsargų-prekių likučių ir apyvartos suvestines; periodiškai skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir judėjimą; formuoja turto, pajamų-sanaudų ir kitas analitines įmonės veiklos ataskaitas.

ATSISIŲSTI IR IŠBANDYTI VIOLĄ NEMOKAMAI

DIDŽIOJI KNYGA, BALANSAS

 

   Įrašai sąskaitų knygoje sukuriami įregistravus bendrojo ūkinių operacijų žurnalo operaciją. Iš šių įrašų formuojamos ataskaitos finansinei atskaitomybei: balansas, sąskaitų suvestinės, sąskaitų knygos. Su programa įdiegiamas pavyzdinis sąskaitų planas, kurį programos vartotojas gali keisti arba susidaryti savo sąskaitų planą.

  Kiekvienai sąskaitų plano sąskaitai vartotojas gali sudaryti metines sąmatas (sąskaitų planus, biudžetus) ir vėliau palyginti juos su faktiniu vykdymu.  Sąmatų bei jų vykdymo analitinės ataskaitos formuojamos atskiriems įmonės padaliniams, darbo projektams, verslo vienetams.

TIEKĖJŲ IR PIRKĖJŲ KNYGA

   Registruojant pirkimo ar pinigų mokėjimo operaciją, automatiškai sukuriamas įrašas atitinkamo tiekėjo kortelėje. Tokiu būdu programa nuolat  “seka” skolos tiekėjui būklę. Analogiškai būdu registruojamos pardavimo ar pinigų gavimo operacijos ir sukuriami įrašai pirkėjo kortelėje. Programa  Kaip tiekėjų atveju, programa gali “sekti” atskaitingam asmeniui išduotų ir panaudotų pinigų būklę.

  Galima formuoti ir spausdinti tiekėjų (pirkėjų, atskaitingų) apyvartos suvestines bei atskirų tiekėjų (pirkėjų, atskaitingų) įrašų knygas. Subjektai gali būti grupuojami pagal vartotojo poreikius.

ATSARGŲ APSKAITA

 

   Programa veda kiekinę suminę prekių, žaliavų, inventoriaus apyvartos bei likučių apskaitą. Įmonės atsargas galima grupuoti pagal tris nepriklausomus požymius: grupė, klasė I, klasė II. Atsargų likučiai ir jų judėjimas gali būti vedami kiekvienam įmonės padaliniui atskirai. Operacijos su atsargomis registruojamos atitinkamuose pirkimų, pardavimų, perkėlimų ir nurašymo žurnaluose. Atsargų apyvartos, pirkimų, pardavimų, nurašymų, likučių ataskaitos gali būti filtruojamos bei grupuojamos pagal padalinius, atsargų grupes, verslo vienetus, darbo projektus.

GAMYBOS APSKAITA

 

  Registruojant naujus gaminius, programa automatiškai registruoja atitinkamų žaliavų bei išteklių sąnaudas ir jų nurašymą. Žaliavų-išteklių normos iš anksto aprašomos kiekvieno gaminio sudėties kortelėje. Prieš operacijos registravimą, gaminių sąnaudos gali būti koreguojamos pagal faktišką sunaudojimą. Formuojama gamybos suvestinė bei žaliavų nurašymo ataskaita. Ši programos funkcija veikia tik platesnių galimybių VIOLA PRO+ versijoje.

ILGALAIKIO TURTO APSKAITA

 

   Ši programos dalis apskaito ilgalaikio turto (IT) judėjimą ir nusidėvėjimą. Automatiškai skaičiuoja IT nusidėvėjimo sumas pagal IT kortelėse nurodytas metines amortizacijos normas. Veda IT nurašymo ir vidinio judėjimo tarp padalinių apskaitą. Formuoja IT judėjimo bei amortizacinių atskaitymų suvestines, IT sąrašus. Ši programos funkcija veikia tik platesnių galimybių VIOLA EXT versijoje.

ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ

 

   Programa ne tik pateikia ataskaitas finansinei atskaitomybei, bet leidžia analizuoti įmonės veiklą kitais, vartotojo nustatytais pjūviais. Tam tikslui programoje papildomai naudojamas visų ataskaitų filtravimas pagal tris skirtingus pjūvius: įmonės padalinius, įmonėje vykdomus projektus ir verslo vienetus. Šie požymiai nurodomi įvedant atitinkamą ūkinę operaciją. Panaudojant tokį operacijų klasifikavimą ataskaitose, įmonės vadovas gali gauti atsakymus į daugelį svarbių klausimų apie įmonės ūkinę veiklą.

DEMONSTRACINĖ PROGRAMA

   Išbandykite  programą nemokamai: atsiųskite įdiegimo failą į savo kompiuterį, išpakuokite ir įvykdykite jį. Įdiegimo programa išskleis reikalingus failus naujame aplanke “C:|DeltaSoft|Viola” ir darbalaukyje sukurs nuorodą Viola. Programos poaplankyje DOC rasite ir Violos naudojimo instrukcijas.  Instrukcijos padės Jums greičiau ir visapusiškiau įvertinti programos galimybes. Jei kyla neaiškumų, rašykite, skambinkite mums.

KAINOS

VIOLA STD

Didžioji knyga

Pirkimų knyga

Pardavimų knyga

Įmonės veiklos analizė

99 €

VIOLA PRO

Didžioji knyga

Pirkimų knyga

Pardavimų knyga

Atsargų apskaita

Įmonės veiklos analizė

199 €

Populiariausia

VIOLA PRO+

Didžioji knyga

Pirkimų knyga

Pardavimų knyga

Atsargų apskaita

Gamybos apskaita

Įmonės veiklos analizė

249 €

VIOLA EXT

Didžioji knyga

Pirkimų knyga

Pardavimų knyga

Atsargų apskaita

Gamybos apskaita

Ilgalaikio turto apskaita

Įmonės veiklos analizė

349 €

Dėl programos įsigijimo kreipkitės e-paštu  info@deltasoft.lt arba tel. +370 686 33880.