Verslo ir buhalterinės apskaitos programa Viola pateikia visą suminę-kiekinę informaciją įmonės buhalterinio balanso sudarymui: registruoja ūkines operacijas buhalterinių sąskaitų knygose; apskaito tiekėjų, pirkėjų, atskaitingų asmenų skolas; formuoja atsargų-prekių likučių ir apyvartos suvestines; periodiškai skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir judėjimą; formuoja turto, pajamų-sanaudų ir kitas analitines įmonės veiklos ataskaitas.

Išbandykite  programą nemokamai: atsiųskite įdiegimo failą į savo kompiuterį ir įvykdykite jį. Įdiegimo programa išpakuos reikalingus failus naujame aplanke c:\\DeltaSoft\\Viola ir darbalaukyje sukurs nuorodą Viola. Programos poaplankyje DOC rasite ir Violos naudojimo instrukcijas.  Instrukcijos padės Jums greičiau ir visapusiškiau įvertinti programos galimybes. Jei kyla neaiškumų, rašykite, skambinkite mums.

PROGRAMOS FUNKCIJOS IR KAINOS
Programos dalis Aprašymas Viola STD Viola PRO Viola PRO+ Viola EXT
DIDŽIOJI KNYGA Įrašai sąskaitų knygoje sukuriami įregistravus bendrojo ūkinių operacijų žurnalo operaciją. Iš šių įrašų formuojamos ataskaitos finansinei atskaitomybei: balansas, sąskaitų suvestinės, sąskaitų knygos. Ataskaitos gali būti filtruojamos pagal tris nepriklausomus požymius: įmonės padalinį, darbo projektą, verslo vienetą. Šie požymiai nurodomi įvedant ūkinę operaciją. Su programa įdiegiamas pavyzdinis sąskaitų planas, kurį programos vartotojas gali keisti arba susidaryti savo sąskaitų planą.

ATSARGŲ KIEKINĖ-SUMINĖ APSKAITA

Programa veda kiekinę-suminę prekių, žaliavų, inventoriaus apyvartos bei likučių apskaitą. Vartotojas savo įmonės atsargas gali sugrupuoti pagal tris nepriklausomus požymius: grupė, klasifikavimas I, klasifikavimas II. Atsargų likučiai ir jų judėjimas gali būti vedami kiekvienam įmonės padaliniui atskirai. Operacijos su atsargomis registruojamos atitinkamuose pirkimų, pardavimų, perkėlimų ir nurašymo žurnaluose. Atsargų apyvartos, pirkimų, pardavimo, nurašymų, likučių ataskaitos gali būti filtruojamos bei grupuojamos pagal padalinius, atsargų grupes, verslo vienetus, darbo projektus.

TIEKĖJŲ KNYGA

Registruojant pirkimo ar pinigų mokėjimo operaciją, automatiškai sukuriamas įrašas atitinkamo tiekėjo kortelėje. Tokiu būdu programa nuolat  “seka” skolos tiekėjui būklę. Galima formuoti ir spausdinti tiekėjų apyvartos suvestines bei atskirų tiekėjų įrašų knygas. Tiekėjai gali būti grupuojami pagal vartotojo poreikius. Visos ataskaitos gali būti filtruojamos pagal tris požymius: įmonės padalinį, darbo projektą, verslo vienetą. Šie požymiai turi būti nurodyti ūkinėje operacijoje.

PIRKĖJŲ KNYGA Registruojant pardavimo ar pinigų gavimo operaciją, automatiškai sukuriamas įrašas atitinkamo pirkėjo kortelėje. Tokiu būdu programa nuolat “seka” skolos pirkėjui būklę. Galima formuoti ir spausdinti pirkėjų apyvartos suvestines bei atskirų pirkėjų įrašų knygas. Pirkėjai gali būti grupuojami pagal vartotojo poreikius. Visos ataskaitos gali būti filtruojamos pagal tris požymius: įmonės padalinį, darbo projektą, verslo vienetą. Šie požymiai turi būti nurodyti ūkinėje operacijoje.

ATSKAITINGŲ ASMENŲ KNYGA Registruojant pinigų išdavimo ar pirkimo operaciją, automatiškai gali būti sukuriamas įrašas atskaitingo kortelėje. Kaip tiekėjų atveju, programa nuolat “seka” atskaitingam asmeniui išduotų ir panaudotų pinigų būklę. Galima formuoti ir spausdinti atskaitingam asmeniui išduotų pinigų apyvartos suvestines bei atskirų atskaitingų asmenų įrašų knygas. Visos ataskaitos gali būti filtruojamos pagal tris požymius: įmonės padalinį, darbo projektą, verslo vienetą. Šie požymiai turi būti nurodyti ūkinėje operacijoje.

GAMYBOS OPERACIJŲ ŽURNALAS

Registruojant naujus gaminius, programa automatiškai registruoja atitinkamų žaliavų bei išteklių sąnaudas ir jų nurašymą. Žaliavų-išteklių normos iš anksto aprašomos kiekvieno gaminio sudėties kortelėje. Prieš operacijos registravimą, gaminių sąnaudos gali būti koreguojamos pagal faktišką sunaudojima. Formuojama gamybos suvestinė bei žaliavų nurašymo ataskaita. Ši programos funkcija veikia tik platesnių galimybių  VIOLA PRO+ versijoje.

ILGALAIKIO TURTO APSKAITA

Ši programos dalis apskaito ilgalaikio turto (IT) judėjimą ir nusidėvėjimą. Automatiškai skaičiuoja IT nusidėvėjimo sumas pagal kortelėse nurodytas metines amortizacijos normas. Veda IT nurašymo ir vidinio judėjimo tarp padalinių apskaitą. Formuoja IT judėjimo bei amortizacinių atskaitymų suvestines, IT sąrašus. Ši programos funkcija veikia tik paltesnių galimybių VIOLA EXT versijoje.PAJAMŲ-IŠLAIDŲ SĄMATOS. Kiekvienai sąskaitų plano sąskaitai vartotojas gali sudaryti metines sąmatas (sąskaitų planus) ir vėliau palyginti juos su faktiniu vykdymu.  Sąmatų bei jų vykdymo analitinės ataskaitos formuojamos atskiriems įmonės padaliniams, darbo projektams, verslo vienetams.

ANALITINĖ ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ

Programa ne tik pateikia ataskaitas finansinei atskaitomybei, bet leidžia analizuoti įmonės veiklą kitais, vartotojo nustatytais pjūviais. Tam tikslui programoje papildomai naudojamas visų ataskaitų filtravimas pagal tris skirtingus pjūvius: įmonės padalinius, įmonėje vykdomus projektus ir verslo vienetus. Šie požymiai nurodomi įvedant atitinkamą ūkinę operaciją. Panaudojant tokį operacijų klasifikavimą ataskaitose, įmonės vadovas gali gauti atsakymus į daugelį svarbių klausimų apie įmonės ūkinę veiklą.

KAINA (Eurais su PVM)

99,- 199,- 299,- 349,-

 

PAPILDOMOS FUNKCIJOS:

VIOLA PDV Papildoma darbo vieta kompiuterių tinkle 59,-
VIOLA PIL Papildoma licenzija kitos įmonės apskaitai 35,-

Dėl programos įsigijimo kreipkitės e-paštu  info@deltasoft.lt arba tel. +370 686 33880.