VIOLA - instrumentas vadovui ir finansininkui

 

    Verslo ir buhalterinės apskaitos programa Viola pateikia visą suminę-kiekinę informaciją įmonės buhalterinio balanso sudarymui: apskaito tiekėjų, pirkėjų, atskaitingų asmenų skolas; formuoja atsargų likučių ir apyvartos suvestines; skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir judėjimą; formuoja pajamų-sanaudų ir kitas analitines įmonės veiklos ataskaitas. 

Atsisiųsti ir išbandyti programą Viola

    Atskiras programinis modulis Viola ALGA skirtas darbo užmokesčio apskaitai:  skaičiuoja darbuotojų darbo užmokesčio, priedų, nedarbingumo, atostogų išmokas; pajamų, soc. draudimo, sveikatos draudimo mokesčius; formuoja algų, pervedimų į banką žiniaraščius, soc.draudimo ir statistines formas (SAM_v07, FR0572, FR0573).  Programa atnaujinta pagal 2019 m. pajamų ir soc.draudimo mokesčių pakeitimus. Programa gali būti naudojama atskirai nuo Violos.


Atsisiųsti ir išbandyti programą Viola Alga

  Programų kainos (su PVM)

 

Viola STD

 

Standartinė versija be kiekinės atsargų apskaitos funkcijų.

99 €


 

Viola PRO

 

Profesionali versija su kiekinės atsargų apskaitos funkcijomis (tekste žemiau jos pažymėtos (*))

199 €

 

Viola PRO+

 

Viola PRO versija su gamybos apskaitos funkcijomis (tekste žemiau jos pažymėtos (**))

299 €


 

Viola EXT

 

Viola PRO+ versija su ilgalaikio turto apskaitos funkcija (tekste žemiau pažymėta (***))

349 €


 

Viola ALGA

 

Programa skirta darbo užmokesčio apskaitai

269 €


Viola PDV


Papildoma darbo vieta kompiuterių tinkle

59 €


Viola PIL


Papildoma licenzija kitos įmonės apskaitai

 

35 €

 

Pagrindinės Violos funkcijos

  • DIDŽIOJI KNYGA. Įrašai sąskaitų knygoje sukuriami įregistravus bendrojo ūkinių operacijų žurnalo operaciją. Šių įrašų pagrindu formuojamos ataskaitos finansinei atskaitomybei: balansas, sąskaitų suvestinės, sąskaitų knygos. Visos ataskaitos gali būti filtruojamos pagal tris požymius: įmonės padalinį,darbo projektą, verslo vienetą. Šie požymiai turi būti nurodyti ūkinėje operacijoje. Su programa pateikiamas pavyzdinis sąskaitų planas, kurį programos vartotojas gali keisti ar sudaryti savo sąskaitų planą.
  • ATSARGŲ KIEKINĖ-SUMINĖ APSKAITA(*). Programa veda kiekinę-suminę prekių, žaliavų, inventoriaus apyvartos bei likučių apskaitą. Vartotojas savo įmonės atsargas gali sugrupuoti pagal tris nepriklausomus požymius: grupė, klasifikavimas I, klasifikavimas II. Atsargų likučiai ir jų judėjimas gali būti vedami kiekvienam įmonės padaliniui atskirai. Operacijos su atsargomis registruojamos atitinkamuose pirkimų, pardavimų, perkėlimų ir nurašymo žurnaluose. Atsargų apyvartos, pardavimo, likučių ataskaitos gali būti filtruojamos bei grupuojamos pagal padalinius, atsargų grupes, verslo vienetus, darbo projektus. Spausdinamos grafinės atsargų pardavimų ataskaitos, kurios vaizdžiai pateikia informaciją apie įmonės pardavimus bei pelną. Ši atsargų kiekinės-suminės apskaitos funkcija veikia tik platesnių galimybių VIOLA PRO versijoje.
  • TIEKĖJŲ KNYGA. Registruojant pirkimo ar pinigų mokėjimo operaciją, automatiškai sukuriamas įrašas atitinkamo tiekėjo kortelėje. Tokiu būdu programa nuolat  "seka" skolos tiekėjui būklę. Galima formuoti ir spausdinti tiekėjų apyvartos suvestines bei atskirų tiekėjų įrašų knygas. Tiekėjai gali būti grupuojami pagal vartotojo poreikius. Visos ataskaitos gali būti filtruojamos pagal tris požymius: įmonės padalinį, darbo projektą, verslo vienetą. Šie požymiai turi būti nurodyti ūkinėje operacijoje.
  • PIRKĖJŲ KNYGA. Registruojant pardavimo ar pinigų gavimo operaciją, automatiškai sukuriamas įrašas atitinkamo pirkėjo kortelėje. Tokiu būdu programa nuolat "seka" skolos pirkėjui būklę. Galima formuoti ir spausdinti pirkėjų apyvartos suvestines bei atskirų pirkėjų įrašų knygas. Pirkėjai gali būti grupuojami pagal vartotojo poreikius. Visos ataskaitos gali būti filtruojamos pagal tris požymius: įmonės padalinį, darbo projektą, verslo vienetą. Šie požymiai turi būti nurodyti ūkinėje operacijoje.
  • ATSKAITINGŲ ASMENŲ KNYGA. Registruojant pinigų išdavimo ar pirkimo operaciją, automatiškai gali būti sukuriamas įrašas atskaitingo kortelėje. Kaip tiekėjų atveju, programa nuolat  "seka" atskaitingam asmeniui išduotų ir panaudotų pinigų būklę. Galima formuoti ir spausdinti atskaitingam asmeniui išduotų pinigų apyvartos suvestines bei atskirų atskaitingų asmenų įrašų knygas. Visos ataskaitos gali būti filtruojamos pagal tris požymius: įmonės padalinį, darbo projektą, verslo vienetą. Šie požymiai turi būti nurodyti ūkinėje operacijoje.
  • GAMYBOS OPERACIJŲ ŽURNALAS(**). Registruojant naujus gaminius, programa automatiškai registruoja atitinkamų žaliavų bei išteklių sąnaudas ir jų nurašymą. Žaliavų-išteklių normos iš anksto aprašomos kiekvieno gaminio sudėties kortelėje. Prieš operacijos registravimą, gaminių sąnaudos gali būti koreguojamos pagal faktišką sunaudojima. Formuojama gamybos suvestinė bei žaliavų nurašymo ataskaita. Ši programos funkcija veikia tik platesnių galimybių  VIOLA PRO+ versijoje.
  • ILGALAIKIO TURTO APSKAITA(***). Ši programos dalis apskaito ilgalaikio turto (IT) judėjimą ir nusidėvėjimą. Automatiškai skaičiuoja IT nusidėvėjimo sumas pagal kortelėse nurodytas metines amortizacijos normas. Veda IT nurašymo ir vidinio judėjimo tarp padalinių apskaitą. Formuoja IT judėjimo bei amortizacinių atskaitymų suvestines, IT sąrašus. Ši programos funkcija veikia tik paltesnių galimybių VIOLA EXT versijoje.PAJAMŲ-IŠLAIDŲ SĄMATOS. Kiekvienai sąskaitų plano sąskaitai vartotojas gali sudaryti metines sąmatas (sąskaitų planus) ir vėliau palyginti juos su faktiniu vykdymu.  Sąmatų bei jų vykdymo analitinės ataskaitos formuojamos atskiriems įmonės padaliniams, darbo projektams, verslo vienetams.
  • ANALITINĖ ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ. Programa ne tik pateikia ataskaitas finansinei atskaitomybei, bet leidžia analizuoti įmonės veiklą kitais, vartotojo nustatytais pjūviais. Tam tikslui programoje papildomai naudojamas visų ataskaitų filtravimas pagal tris skirtingus pjūvius: įmonės padalinius, įmonėje vykdomus projektus ir verslo vienetus. Šie požymiai nurodomi įvedant atitinkamą ūkinę operaciją. Panaudojant tokį operacijų klasifikavimą ataskaitose, įmonės vadovas gali gauti atsakymus į daugelį svarbių klausimų apie įmonės ūkinę veiklą.
  • ATLYGINIMŲ APSKAITA. Programos modulis skirtas darbo užmokesčio apskaitai:  darbuotojų darbo užmokesčio, priedų, premijų, atostogų išmokų, nedarbingumo išmokų, pajamų mokesčio, soc. draudimo mokesčių, sveikatos mokesčio paskaičiavimui, algų žiniaraščių formavimui, pervedimų į banką žiniaraščių  formavimui, soc. draudimo ir statistinių formų sudarymui.

Programos veikia Microsoft Windows operacinėse sistemose.

Demonstracinė Violos programa

Išbandykite  programą Viola Demo . Išpakuokite atsiųstą failą (dešiniu pelės klavišu "Extract Here"/"Išskleisti čia") ir paleiskite programą viola.exe. Programos poaplankyje DOC rasite ir Violos naudojimo aprašymus.

Papildomai galite atsisiųsti Violos naudojimo instrukcijas PDF formatu:  

Instrukcijos padės Jums greičiau ir visapusiškiau įvertinti programos galimybes. Nemokamą programą "Adobe Acrobat Reader", skirtą PDF dokumentams skaityti, rasite

www.adobe.com/acrobat

Patinka
9933